Créé en 2003, le Comité de Jumelages du Pays de Josselin regroupe trois communes : Guillac, la Croix Hélléan et Josselin. Lors de la « semaine européenne » (2004) organisée par le lycée de Guer-Coëtquidan, une délégation de TARD (Hongrie), à l’initiative du maire, exprime le souhait d’un jumelage avec Josselin.

TARD est une petite ville de 1500 habitants située à 150 km au nord-est de Budapest, dans le pays Mattyo, à proximité de la Slovaquie et non loin de l’Ukraine et de la Roumanie.

 

Guillac : Testvérvárosa Tard (Magyarország)

A Testvérvárosi Bizottság 2003-ban alakult meg, mely három települést foglal magába: Guillac,la Croix Helléan és Josselin. Az "Európai hét" alkalmából,melyet a Guer-Coetquidan gimnázium szervezett 2004-ben, a tardi küldöttség -a polgármesterük kezdeményezésére- kifejezte azon szándékát,hogy testvérvárosi kapcsolatba lépjen Josselin-nel.

TARD egy kis település kb.1500 lakossal, Budapest-től észak-keletre fekszik a "matyóföldön", nem messze Szlovákiától, Ukrajnától és Romániától.

Pourquoi la commune de TARD sollicite-t-elle un jumelage avec JOSSELIN ?

Zoltan Szabo, écrivain et sociologue hongrois (1912-1984), avait choisi Tard comme objet d’étude avant la seconde guerre mondiale. Contraint à l’exil à l’issue de la guerre, il travaille d’abord à Londres puis, en 1979, il s’installe à Josselin où il décèdera cinq ans plus tard. Son épouse Suza a conservé des liens particuliers avec Josselin et a joué un rôle important dans la mise en place du jumelage.

 

Miért éppen Tard és Josselin között jött létre ez a kapcsolat?

Szabó Zoltán magyar író és szociológus (1912-1984), a második világháború kitörése előtt Tard-ot választotta tanulmányi munkájaként. A háború folyamán száműzetésbe kényszerült. Először Londonban dolgozott, majd 1979-ben Josselinbe települt, ahol öt évvel később elhunyt. Felesége Zsuzsa különleges kapcsolatot ápol a mai napig Josselin-nel, és személyének köszönhető a testvérvárosi kapcsolat létrejötte.

Le JUMELAGE PAYS DE JOSSELIN - TARD a été officiellement signé à TARD en 2005 et à JOSSELIN en 2006 avec les deux autres communes, GUILLAC et la CROIX HELLEAN, associées au sein du Comité de Jumelages.

 

A testvérvárosi szerződés Josselin Régió és Tard település között hivatalosan 2005-ben került aláírásra, majd 2006-ban Josselin-ben két további település - Guillac és la Croix Helléan - közreműködésével.